Du lịch bụi một mình cần trang bị những gì?

Giải trí Sang Sang 08/11/2018 21:00

Trên hành trình của mình không phải lúc nào bạn cũng có sự hỗ trợ ở những điểm du lịch vắng vẻ. Bạn cần trang bị một số kỹ năng giúp xếp đồ ngăn nắp và có sự chuẩn bị tốt hơn.