Đức Huy buồn thiu vì bị đồng đội… ăn giùm hoa quả

Giải trí Sang Sang 27/12/2018 18:30

Biết Đức Huy chán bánh gấu, fan đã tặng bó hoa quả thanh đạm, nhưng chưa kịp ăn thì đã bị đồng đội 'thịt' mất.