Đứng ngồi không yên với thử thách ăn cánh gà siêu cay ở Mỹ

Giải trí Sang Sang 06/09/2018 12:00

Ăn 12 chiếc cánh gà siêu cay trong 6 phút mà không được uống nước, chấm sốt, dùng khăn ăn... thử thách khắc nghiệt này khiến nhiều thực khách phải 'nhấp nhổm'.