Duy Mạnh và Trịnh Thăng Bình song ca "Người ấy".

Giải trí Sang Sang 01/02/2019 14:00

"Đẹp trai, đá bóng hay, cười duyên nhưng trừ ca hát", một người nhận xét về Duy Mạnh.