TheoInfonet

Fan Thái “vỡ trận” khi đến xem BAMBAM (GOT7) khám nghĩa vụ quân sự

Giải trí Sang Sang 18/08/2018 01:00

Fan Thái đến đông nghịt nơi Bam Bam (GOT7) kiểm tra nghĩa vụ quân sự khiến nơi tỏ chức như một buổi fan meeting vậy.