Gạo nếp gạo tẻ 80: Hân hoa hậu vẫn không chịu tỉnh ngộ sau những sai lầm của mình

Giải trí Sang Sang 06/11/2018 17:00

Với sai lầm tày trời của mình, Hân hoa hậu đã phải lâm vào cảnh tù tội nhưng dường như, cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ và thay đổi sau những sự việc rắc rối vừa qua.