"Gạo nếp gạo tẻ": Hân quỳ gối, nhào tới ôm chặt Kiệt xin được tha thứ

Giải trí Sang Sang 26/11/2018 12:00

Rõ ràng Hân là người có tội, nhưng cô ta lại đang cố gắng khiến Kiệt cảm thấy có lỗi! Quả là không gì thâm độc bằng lòng dạ đàn bà xấu!