'Gạo nếp gạo tẻ': Hương bị chồng tát, sỉ vả trước mặt nhân tình

Giải trí Sang Sang 05/09/2018 14:00

Tập 53 bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ', Hương vì thương con nên tiếp tục hạ mình đến van xin chồng trở về. Đổi lại, cô bị chồng tát vào mặt trước mặt nhân tình đang ngồi trên xe sang.