'Gạo nếp gạo tẻ': Kiệt phá sản lần 2, Hân đòi ly dị theo tình nhân

Giải trí Sang Sang 06/10/2018 12:00

Tập 66 bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ', Hân đòi ly hôn với chồng sau khi biết Kiệt bị phá sản. Cô có ý định đi theo tình nhân mặc cho Hương và mẹ khuyên ngăn.