'Gạo nếp gạo tẻ' tập 63: Bà Mai giả bệnh để bắt mẹ chồng phục vụ

Giải trí Sang Sang 27/09/2018 12:00

Diễn biến tiếp theo bộ phim 'Gạo nếp gạo tẻ' là ông Vương lại khó xử khi mẹ và vợ tiếp tục đấu khẩu. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu liên tục tái diễn trong ngôi nhà 4 thế hệ.