'Gạo nếp gạo tẻ' tập 81: Tường ra giá 3 tỷ để Công tránh xa người yêu

Giải trí Sang Sang 07/11/2018 14:00

Trong tập 81 'Gạo nếp gạo tẻ', lần đầu tiên khán giả chứng kiến Tường ghen khi Công vui vẻ bên Hương và gia đình cô.