Gạo nếp gạo tẻ tập 91: Lộ chuyện ngoại tình, Hân bị ông Vương lệch mặt, bắt quỳ gối xin lỗi Kiệt

Giải trí Sang Sang 26/11/2018 16:00

Cuối cùng thì việc Hân sống thử và ngoại tình đã đến tai ông Vương, bị ăn bạt tai rồi bắt đi xin lỗi Kiệt ngay lập tức.