Gạo nếp gạo tẻ tập 93: Hân ấp úng xin ông chủ ứng tiền lương để mua sữa cho con

Giải trí Sang Sang 05/12/2018 18:00

Không còn thiếu suy nghĩ, Hân cố gắng làm việc hết mua sữa cho con thì Hân xin ứng tiền trước khi nhận lương để lo cho bà Mai.