Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Hân cầu xin bà Mai đừng bắt ép Hân quay lại với Kiệt

Giải trí Sang Sang 18/12/2018 12:00

Hân không còn phụ thuộc vào mẹ, cũng chẳng muốn mẹ đứng sau để hàn gắn. Dường như Hân đã lãng tránh đến những lúc cùng Kiệt, cảm thấy khoảng thời gian trước làm tổn thương Kiệt quá nhiều.