'Gạo nếp gạo tẻ' tập 97: Minh sốc khi nhân tình của chồng vào nhà ở chung ta

Giải trí Sang Sang 17/12/2018 08:00

Trong tập 97 'Gạo nếp gạo tẻ', Minh bất lực trước quyết định của ông Lực, cho phép cô gái đào mỏ vào nhà sống chung.