Gạo nếp gạo tẻ tập 98: Bà Bích hối hận, vạch trần kế hoạch tống tiền của Lam

Giải trí Sang Sang 19/12/2018 08:00

Trong tập 98 'Gạo nếp gạo tẻ', bà Bích lần đầu biết hối lỗi, làm việc có ích với con trai và con dâu. Bà đã vạch trần kế hoạch tống tiền 10 tỷ đồng của Lam với Nhân.