Hari Won xung phong đọc câu hỏi để làm khó Huỳnh Lập tại Nhanh Như Chớp

Giải trí Sang Sang 29/10/2018 07:00

Lần đầu thi Nhanh Như Chớp, Huỳnh Lập đã liên tục "xoắn não" trước những câu đố hóc búa lại cộng thêm Hari Won tình nguyện đọc câu hỏi nữa thì càng tăng thêm độ khó.