'Hậu duệ mặt trời': Song Luân ghen vì Khả Ngân mải nhìn trai 6 múi

Giải trí Sang Sang 07/10/2018 20:00

Trong tập 7-8 bộ phim "Hậu duệ mặt trời", bác sĩ Hoài Phương khiến đại uý Duy Kiên ghen vì mải nhìn trai 6 múi. Anh nóng nảy yêu cầu cô phải trình bày lịch làm việc cả ngày.