Hậu trường tập luyện cười ra nước mắt của Táo Quân 2019

Giải trí Sang Sang 22/01/2019 04:00

Dàn nghệ sĩ miền Bắc gồm: Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung, Xuân Bắc vẫn đang tích cực tập luyện cho Táo Quân 2019.