Hậu trường vai Xẩm của Trấn Thành trong Trạng Quỳnh.

Giải trí Sang Sang 16/01/2019 18:00

Trấn Thành khốn khổ với vai diễn trải qua nhiều hành như bị đập đầu bằng lu đất, đu dây giữa suối, leo vách đá, trầy chân, bôi bẩn mặt mũi, té ngã…