Hồ Quang Hiếu chia sẻ về lý do mời Bảo Anh đi chung đến đám cưới Trường Giang

Giải trí Sang Sang 05/11/2018 09:00

Vốn không quen biết ai trong showbiz nên Hồ Quang Hiếu quyết định rủ gọi điện rủ Bảo Anh đi đám cưới Trường Giang chung để đỡ ngại. Anh cũng nhấn mạnh "Cũng chẳng để ý, đói bụng quá nên mình lo ăn thôi".