Hoàng Phi mất 10 giây để vượt mặt Á hậu Thanh Trang tại Nhanh Như Chớp

Giải trí Sang Sang 11/11/2018 17:00

Ở phần thi của mình, Á hậu Thanh Trang chỉ ghi được đúng một điểm trong khi đối thủ của cô là Hoàng Phi tuy không trả lời xuất sắc nhưng vẫn lại nhẹ nhàng vượt mặt người đẹp.