'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ bất ngờ bị vợ tố sợ gián, sợ ma

Giải trí Sang Sang 29/10/2018 14:00

Tại chương trình 'Vợ chồng son' số 270, 'hoàng tử xiếc' Quốc Cơ bất ngờ khi bị vợ 'nói xấu'. Hai vợ chồng cũng chia sẻ những góc khuất trong hôn nhân ít người biết.