Hương Tràm hát cover "A Thousand Years", nhắn nhủ thông điệp giữa "Yêu và Thương"

Giải trí Sang Sang 16/09/2018 21:00

Thông qua bản cover này, Hương Tràm gửi gắm: "Yêu là Thương khác nhau như thế nào? Dù Yêu 1000 năm có được gọi là Thương? Đang bên một người mấy chục năm lại yêu một người trong vài tháng đó có phải là Thương?".