Huỳnh Lập dành cả thanh xuân để "cãi tay đôi" với Trường Giang ở Nhanh Như Chớp

Giải trí Sang Sang 03/12/2018 12:00

Không chỉ có Huỳnh Lập mà cả 2 người bạn cùng chơi với anh cũng góp sức tranh cãi nhiệt tình.