InSight hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa

Giải trí Sang Sang 28/11/2018 20:00

Video mô phỏng InSight hạ cánh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa