Jackson (GOT7) nổi giận khi thấy fan nữ bị xô đẩy bạo lực

Giải trí Sang Sang 22/09/2018 18:00

Trong quá trình rời khỏi Music Bank ngày 21/09 vừa qua, Jackson (GOT7) đã nổi giận cảnh cáo một người đàn ông khi người này xô đẩy fan nữ của GOT7 một cách bạo lực.