JooE không ưa BLACKPINK là có thật: Bài nào cũng quẩy nhiệt tình, đến Ddu-du Ddu-du thì lạnh tanh?

Giải trí Sang Sang 08/09/2018 07:00

Bày tỏ thái độ lạnh tanh, hờ hững khi nghe Ddu-du Ddu-du, thực hư chuyện JooE không ưa BLACKPINK?