Karik tiết lộ từng phải từ bỏ người mình yêu vì không đủ tiền làm đám cưới

Giải trí Sang Sang 14/11/2018 08:00

Không ngờ rằng trước khi nổi tiếng như hiện nay, Karik từng có khoảng thời gian khổ sở vì tiền bạc, thậm chí phải từ bỏ người mình yêu chỉ vì không đủ tiền làm đám cưới.