Khán giả hả hê khi thấy My Sói bị đánh thừa sống thiếu chết

Giải trí Sang Sang 15/11/2018 09:00

"Tú bà" My Sói sau nhiều lần "tác oai tác quái" thì cũng phải gánh chịu trái đắng: Bị bọn xã hội đen đánh đập và đe dọa, thều thào cầu cứu Kiên thì nhận lại sự khinh bỉ và miệt thị.