Không phải trực thăng, bác sĩ Hoài Phương tiễn đại úy Duy Kiên lên cano trong cuộc hẹn đầu tiên

Giải trí Sang Sang 01/10/2018 19:00

Nếu như bác sĩ Kang Mo Yeon lặng nhìn đại úy Yoo Shi Jin bước lên trực thăng đến Afghanistan trong cuộc hẹn đầu tiên thì ở phiên bản Việt, bác sĩ Hoài Phương lại tiễn đại úy Duy Kiên lên... ca nô để làm nhiệm vụ.