Kỳ Duyên và những lần thẳng tay đáp trả antifan "cực gắt"

Giải trí Sang Sang 22/03/2019 08:10

Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được lời khen với câu trả lời vô cùng tính tế, khiến antifan cứng họng.