Kỹ sư Mỹ nghỉ hưu ở tuổi 30, vẫn kiếm 400.000 USD/năm

Giải trí Sang Sang 28/12/2018 14:00

Pete Adeney là một kỹ sư phần mềm trước khi nghỉ hưu một cách thoải mái, không nợ nần ở tuổi 30.