Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt diễn lại lần đầu tiên gặp nhau.

Giải trí Sang Sang 09/11/2018 16:00

Lần đầu gặp nhau trong một tình huống "khó đỡ" tại kí túc xá sinh viên, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ đã phải lòng ngay từ lúc chạm mặt., kéo theo đó là một loạt khoảnh khắc dở khóc dở cười.