Lê Dương Bảo Lâm than thở "gặp quả báo" nên mới bị chặn hết các tính năng Facebook

Giải trí Sang Sang 16/01/2019 22:00

Chia sẻ lại chuyện trang Facebook cá nhân bị chặn hết các tính năng gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống, Lê Dương Bảo Lâm ê chề cho rằng có thể là đang gặp "quả báo".