Lisa trổ tài khả năng bắt chước vũ đạo thuần phục chỉ sau 1 lần quan sát

Giải trí Sang Sang 13/03/2019 14:00

Em út nhóm Black Pink khiến những người cùng tham gia chương trình ngỡ ngàng khi bắt chước hàng loạt vũ đạo khó chỉ sau 1 lần xem video.