Lý Nhã Kỳ đẹp long lanh trong clip quảng bá du lịch Rumani

Giải trí Sang Sang 23/02/2019 14:00

Tháng 8/2018, Lý Nhã Kỳ vinh dự trở thành Lãnh sự danh dự trẻ nhất của Rumani, cô là người đứng đầu văn phòng Lãnh sự Rumani tại TP HCM.