Mạc Văn Khoa – Quách Ngọc Tuyên tiếc hùi hụi khi vụt mất 58 triệu đồng

Giải trí Sang Sang 23/12/2018 10:00

Mạc Văn Khoa – Quách Ngọc Tuyên liên tục đưa ra đáp án đúng trong suốt tập 4 '5 vòng vàng kỳ ảo' phát sóng 22/12. Nhưng đến câu hỏi quyết định, vì 'sai một ly', đội Mạc Văn Khoa ngậm ngùi đánh mất 58 triệu đồng.