Mai mối con gái cho trai đẹp, Lê Giang bị phũ thẳng mặt, Trường Giang – Trấn Thành cười hả hê

Giải trí Sang Sang 30/08/2018 00:00

Chơi thân có khác, Trấn Thành và Trường Giang có vẻ sung sướng khi thấy đàn chị bị phũ.