Màn đối đầu siêu "lầy" giữa Xuân Nghị - Mạc Văn Khoa thi nhau "rải muối" tại Nhanh Như Chớp Nhí

Giải trí Sang Sang 12/08/2018 00:50

Một "cây hài" thôi đã đủ vui rồi, đằng này Nhanh Như Chớp Nhí lại rước về đến tận 2 "thánh lầy" Xuân Nghị - Mạc Văn Khoa thì cười chết mất thôi!