Màn song ca của IU và Lee Hyori

Giải trí Sang Sang 07/01/2019 06:00

Lee Hyori cùng chồng đến ủng hộ đêm nhạc của IU.