Mặt nạ da người y như thật khiến người xem giật mình

Giải trí Sang Sang 20/11/2018 14:00

Công ty của ông Osamu Kitagawa chuyên sản xuất ra những chiếc mặt nạ giống y hệt khuôn mặt người thật gần như 100%.