Minh Hằng xin lỗi vì tự ý bỏ về, Thanh Hằng liền lên tiếng chất vấn thái độ thiếu chuyên nghiệp

Giải trí Sang Sang 12/11/2018 19:00

Cảm thấy áy náy sau khi bỏ về giữa chừng trong tập 5, Minh Hằng đã đến xin lỗi Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Nhân cơ hội, "chị đại" cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về thái độ thiếu chuyên nghiệp của đàn em.