Món bánh Pháp xiên que sắt nướng phải quay vòng trên lửa hàng giờ

Giải trí Sang Sang 03/02/2019 11:24

Thành truyền thống ở vùng núi Pyrenees (Pháp) hơn 2 thế kỷ qua, gateau a la broche, hay bánh xiên que sắt nướng được rưới từng lớp, từng lớp bột và quay vòng trên lửa suốt 4 giờ.