My 'sói' và những thủ đoạn thâm độc trong 'Quỳnh búp bê'

Giải trí Sang Sang 19/11/2018 21:30

Cùng nhìn lại những phân cảnh đã làm lên 'thương hiệu' của My 'sói' trong 'Quỳnh búp bê'.