Theo Infonet

Mỹ Tâm khiến dàn phóng viên đứng hình với lời nhắn nhủ: "Quay phải đẹp và có tâm giùm chị !"

Giải trí Sang Sang 12/08/2018 21:00

Mỹ Tâm thẳng thắn bày tỏ với phóng viên: "Các bạn có thể có tâm một chút mà quay cho thật đẹp không. Nếu không quay đẹp thì có thể lấy hình rồi ghép tiếng vào".