Mỹ Tâm trách yêu Hà Anh Tuấn "bỏ rơi" 4 tháng "Đợi mãi không thấy nhắn tin, 4 tháng rồi mới được gặp lại"

Giải trí Sang Sang 12/08/2018 21:00

Mỹ Tâm chia sẻ: "4 tháng trời rồi chúng tôi mới gặp nhau lại. Cứ ngỡ rằng sau đêm diễn với Hà Anh Tuấn thì bạn ấy sẽ nhắn tin: Tâm ơi có gặp không".