Ngân Anh tự tin xuất hiện trên sân khấu và hô to hai tiếng Việt Nam

Giải trí Sang Sang 11/01/2019 08:00

Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh tự tin xuất hiện trên sân khấu và hô to hai tiếng Việt Nam trên sân khấu Miss Intercontinental.