Ngọc Trinh đáp trả gay gắt khi bị mỉa mai "ưỡn ẹo câu đại gia" và nói chuyện quê mùa

Giải trí Sang Sang 23/08/2018 10:00

Trước những bình luận tiêu cực như "ưỡn ẹo câu đại gia" hay nói chuyện quê mùa, Ngọc Trinh đã đáp trả cực kì thẳng thắn khiến anti-fan cũng phải "tái mặt".