Những chiếc motor độc đáo được gắn lốp xe kéo

Giải trí Sang Sang 07/12/2018 04:00

Những chiếc motor được gắn lốp xe địa hình vào phía sau, tạo nên những pha lái xe bất ngờ giúp cho biker chạy nhanh hơn.